19/09/2018

Specjalista ds. BHP i p.poż.

Firma ALREC IN- STORE Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:
                                                                               
                  Specjalista ds. BHP i p.poż.

  wymagania: 

• Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu BHP,
• Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku w obszarze BHP w środowisku produkcyjnym,
• bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów i regulacji dotyczących BHP,
• znajomość nowoczesnych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
• umiejętności komunikacyjne i organizacyjne.
• Samodzielność w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu,
• Asertywność, konsekwencja w działaniu, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność,
• Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

   obowiązki: 

• Inicjowanie działań ukierunkowanych na budowanie organizacji o wysokich standardach BHP.
• Tworzenie oraz ciągłe doskonalenie standardów bhp,
• Prowadzenie dokumentacji bhp zgodnie z obowiązującymi wymaganiami formalno-prawnymi oraz procedurami wewnętrznymi,
• analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków oraz wdrażanie działań korygujących,
• sporządzanie protokołów powypadkowych,
• Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych,
• Organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP
• współpraca z pozostałymi działami w celu ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa 
• Uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji maszyn,
• Organizowanie i prowadzenie rejestru szkoleń energetycznych oraz kursów wymagających uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń,
• Przygotowywanie analiz, raportów, statystyk, zestawień z zakresu bhp.
• Bieżąca kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w Zakładzie Pracy,
• Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP,
• Nadzór nad zapewnieniem środków ochrony indywidualnej dla pracowników oraz odzieży roboczej
• Przeprowadzanie analiz ryzyka na stanowiskach pracy i ich aktualizacja.
• Monitorowanie i nadzorowanie zmian w regulacjach prawnych związanych z BHP 
i ochroną środowiska.


List motywacyjny i CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@alrec.com z nagłówkiem: Specjalista ds. BHP i p.poż.


Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu użycia ich w procesie rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Contact information:
HR Department
511-738-753
rekrutacja@alrec.com

This site uses cookies. By continuing browsing this site you are agreeing to use of cookies.